Utsalgssteder

Våre produkter kan kjøpes på følgende gårdsbutikker og utsalgssteder:

  • Egen butikk, Brede (Snåsa)
  • Gulburet, Inderøy
  • Coop Marked, Brede
  • Coop Prix, Snåsa

Vi deltar også på ulike marked rundt omkring i Trøndelag. Informasjon om dette legges ut på vår Facebook-side.